Hoşgeldiniz  

Hasan Doğan Dede İKRAR’a yazdı: Adem Dedikleri

İkrar-HA1 | 08 Mayıs 2021 | Alevilik, Dünya, Genel, Güncel Haberler, Kültür Sanat, Manşet, Son Dakika A- A+

Hasan Doğan Dede İKRAR’a yazdı: Adem Dedikleri

İKRAR – Cemal Abdal Ocağı Dedesi ve PSAKD İnanç ve Disiplin Kurulları Üyesi Hasan Doğan, İKRAR Haber Ajansı için “Adem dedikleri” başlıklı yazısı ile İnancımızın ozanlarından aldığı dizelerle kelamını anlatıyor İşte o yazı;

ADEM DEDİKLERİ

“Bu Adem dedikleri,
El ayakla baş değil.
Adem manaya derler,
Suret ile kaş değil.”

Son on yılda açık bir şekilde ortaya çıkan bir gaflet hali var. O da şu; ” Hoşumuza gitmeyen inanç, kabuller, öğretiler veya ritüeller olduğunda Alevi Pirlerini dahi red etme hali.”

Bu olay Cemevi çevrelerinde sıkça görülmeye başladı. Hallac-ı Mansur ” En-el Hakk” mı dedi? O zaten Hurifi idi cevabı gelmeye başladı. Yoksa Pir Yunus Emre mi dedi, zaten Pir Yunus’ un Alevilik ile alakası yok, O sonradan “Müsli- iman ” oldu.

Devrani, Başköylü Hasan Efendi ( Kureyşan Ocağı) ” Cennet yalandır” dedi, kimmiş onlar, onlar ataeist Alevi değiller…. gibi karşı çıkışlar sıkça görünmeye başladı.

Sıra Kaygusuz Abdal ve Abdal Musa’ya gelince, eee onlar da ” İslam Mücahidi” Onlar 12 İmamdan, Hz. Ali’den, Kerbela’dan bahsetmiyorlar nasıl bunlar Alevi oluyor deyi verip, boşverin onları, bana arap çöllerinden haber verin diyen zihniyet ” Yemevleri” nde türemeye başladı. ( Yolu ve inancı kendine rehber edinmiş Cemevlerini tenzih ediyorum.)

Eğer gerçek manada ” Alevi/ Kızılbaş inancına saygınız varsa; yapacağınız tek şey Alevi Pirlerinin, sadıklarının, ozanlarının, serdengeçtilerinin nefeslerine dönüp bir bakın.

Konumuzun aslına geri gelirsek; Alevi inancında Adem nasıl, hangi manada kullanılır? Alevi edebiyatının mihenk taşı olan Pir Yunus ile birlikte anılan Kaygusuz Abdal çok net bir şekilde anlaşılır bir dille ifade etmiştir ” Adem manaya derler”

Ne demek mana?
Adem belli kişilerin yada sadece ehillerin ( 4 kapıdan geçen her Pir) bildiği sırların anlatımını hizmete sunmuş, egemen dinin baskısının önüne engel koymak için onun kavramlarını kullanarak özel bir barikat kurarak asimilasyonu durdurmaya çalışmıştır. Onun için mana demişler. Aksi durunda Alevi Pirleri insanlığın ensest ilişki sonucu üremediğini çok iyi biliyorlardı.

” Adem odur ey hoca,
Gıdası mana ola,
Maksut âdemden ahi,
Hayal ile düş değil.”

Diyen Kaygusuz Abdal bunu bir daha ve kuvvetli bir anlatımla ifade eder. Alevi/ Kızılbaş inancından Ademden bahsedikmeden önce hep bir varolmadan ( varlığın birliğinden) yada Adem öncesi yaşamdan bahsedilir, cin- peri- melek- huri ike gılmandan ziyade.

O kırkından birine neşteri çaldım idi,
Kırkından kan akıtıp ibret gösteren benim,
Adem peygamber ile Havva yaratılmadan,
Uçmaktan sürübilen o müflis olan benim.( Pir Yunus)

” Adem olup insan içine geldim,
Hakk nasip eylerse kandan içeri” ( Virani)

” Bu dünyanın temelini,
Kurup yoğuran ben idim,
Hiç yokken Adem nesli,
Adem’i doğuran ben idim” ( Meluli Baba)

Bu örnekler fazlasıya çoğalabilir. O zaman neden hep Adem öncesi bir varoluş veya mekandan bahsedilir. Varoluş/ Varlığın birliği ilkesi senavi/ İbrahimi dinlerle çelişir ve karşılığı ölüm olduğunu bütün Alevi Pirleri gayet iyi bildikleri için egemen sınıfın veya dinin kavramları içine Ademi sırladılar.

” Kırklar arş üstüne kurdular cemi,
Muhabbey hak oldu sürdüler demi” ( Pir Yeksani)

Yukarıda verdiğim Pir Yunus’un nefesi dikkatli bir şekilde incelenirse Pir Yunus’tan 300 yıl sonra yaşamış Pir Yeksani’nin aynı şeyleri anlattığı görülür. Kırklar meclisi kabulü hiçbir dinde yotur.

” Atamın beli de inmezden evvel,
Şol kudtetten terkip oldum da geldim” ( Nimri Dede)

Bu nefeste de 20.yy ozanı Nimri Dede aynı görüşkeri savınuyor. Varoluştan önceki bir düzenden, başka bir yerde varoluştan söz ediyor. İşte asıl kaynaklar bu Pirlerin nefeslerinin ortaya konulmasıdır. Adem öncesinin hizmetine sunulmuş, egemen dinlerin kavramlarını kullanarak pek fazla dikkat çekmeden bir mana olarak kullanılmıştır. Yoksa Alevilik Adem ve Havva’dan gelmeyi değil, Naci ve Naciye’den gelmeyi kabul ederek ve kendilerine ” Taife-i Şit, Güruh-u Naci” diyerek bu gerçeği bilerek ” Sır”ladıklarını göstermiştir.

Şimdiye kadar Pirlerimizin nefeslerini örneklendirerek Adem tamamen bir manadır, bir anlatım metodudur. Aksi halde Alevilik genel- geçer kabul edilen Adem ile Havva kabulünü rededer.

Adem; bir saklanma, gizlenme, Hakk’ın ( Hakikatin) vücut bulduğu manadır. Yoksa ilk insan ve ondan ensest ilişki sonucu ürediğimiz anlamına gelmez.

” Adem’e saklandı cenabı bari” ( Aşık Veli)

” Beni bende demem bende değilem,
Bir ben vardır benden içeru, ( Pir Yunus)

” Bu canı vermişim bir can almışım,
Bu canı saklarım candan içeri” ( Virani)

Çeşitli örneklerle Pirlerimizin nefeslerini verdik, Adem kelimesinin geçtiği her nefes bugün duyduğumuz Adem’i değil, hep bir aykırılığın, başkalığın anlatıldığı, anlamların yüklendiği ve kısa deyimle ” Sırra örtü yapılmış” egemenlerin dilinden olan bir kavram olup, Alevi/ Kızılbaş inancının engin bilgisinin, sırlarının sığınağı haline gelmiştir.

” Bu adem dedikleri,
El ayak ile baş değil,
Adem manaya derler,
Suret ile kaş değil”

Yine Kaygusuz Abdal’ın dediği gibi; ” gıdası mana ola” Ondan alınacak olan gıda manadır, ek, ayak, suret, yüz, kaş, göz yani bir vücut değil, anlatılmak istenenin aracıdır.

” Sorma ne hacet bizleri sofu,
Ta ezelden künyede ismimiz vardır,
Dünya kurulmadan yüzbin yıl evvel,
Ol yeşil kandilde cismimiz vardır” ( Aşık Devrani)

Devrani’nin de dediği gibi işte aslolan bu giz’dir. Bu sırların gerçeklerin üzerinden Alevilik tarif edilmesi lazım, Alevilik sadece şeriat kapısından, Ali’den, Oniki İmamlardan ibaret değildir. Alevilik kendisini Marifet ve Sırrı Hakikat kapısında görür. Artık Alevilik bir Yol olarak algılanmalı, Pirlerin, aşıkların, ozanların nefeslerine kulak kabartılmalı, hacı- hocaların, imam dedelerin, içindeki hınzıların bu boşluğu doldurmalarına izin verilmemeleri, Aleviliği kör bir İslam mezhebi haline getirmelerinin önüne geçilmesi zamanının geldiğini düşünüyorum.

 

 

İKRAR HABER AJANSI

Haber Merkezi

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 İkrar Haber Ajansı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.