Hoşgeldiniz  

Karadeniz Bölgesindeki Alevilerden Veliyettin Ulusoy’a Destek

Haberci34 | 24 Mayıs 2021 | Alevilik, Genel, Güncel Haberler, Manşet A- A+

Karadeniz Bölgesindeki Alevilerden Veliyettin Ulusoy’a Destek

Karadenizde Bulunan Alevi Örgütleri ile Yol Yürüten Ocak Dedeleri, Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem ULUSOY’a destek açıklaması yaptı. 
 

Bir süre önce Hakka yürüme erkanları ve kullanılan kıyafetlerle ilgili açıklama yapan Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un aleyhine çeşitli açıklamalar yapışmıştı. Yapılan bu açıklamalara gelen tepkiler arasında Karadeniz bölgesinde bulunan Alevi Kurumları ve Ocak dedeleri de eklendi. Bir çok kişi ve kurumun imzacısı olduğu metnin tamamı şöyle: 

                                     BASINA VE KAMUOYUNA          

               Tarihsel sürecin derinliklerine göz attığımızda, Alevi Bektaşi inancını hor gören, yok sayan, yaşam hakkı vermeyen, yok etme, yakma, yıkma anlayışına sahip Ebu Süfyan ve evlatlarını; onun yolunda yol yürüyenleri tarihin karanlık sayfalarında duyduk, okuduk,  gördük. Yüzyıllardır insanlığın mutluluğunu, huzurunu, birliğini, dirliğini; dostluğu, kardeşliği, barışı, sevgiyi, kendine rehber edinen “Allah, Muhammet Ali” anlayışını bedeninde hisseden edep, erkân olup yol yürüyen yol ulularımıza neler söylenmedi ki? Ne iftiralar atılmadı ki! Bugün de atılmaya devam etmektedir. Bunu yapanlar uzaklarda olanlar değildi. Bir zamanlar beraber yol yürüdüğü canlarıydı. Aynı soydan, aynı kandan da olabiliyordu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın amcası Ebu Lehep peygamberimizin can düşmanı olmuştu.  Pirimiz Pir Sultan Abdal “Her ağacın kurdu özünden olur.” diyerek yakından gelebilecek tehlikelere duyarlı olun demiştir. “İnsanların birçoğunu cehennem için yarattık.  Bunların kalpleri vardır kavrayamaz, gözleri vardır ama göremezler,  kulakları vardır işitemezler. Onlar hayvan gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

               Bildiride imzası(?) bulunan ocakzadeler imzalı bir bildiri yayınlanmış fakat bu bildirinin içeriği hakkında bilgisi olmayan bazı dedelerin ismine yer verildiğini öğreniyoruz. Görünen o ki yolumuzun temel kuralı olan “rızalık” dahi, adı geçen bazı kişilerden alınmamıştır. Bildiriyi kaleme alanlar  “Postnişin Veliyettin Ulusoy’un bunlarla işbirliği ve dayanışma içinde olduğu gerçeğini gizleyemez.” demiş fakat  alevi yol inancına sahip birileri şunu çok iyi bilir ki -kendilerinin de ifade ettiği gibi- “postnişin” postunda fiili oturan edep, erkân yol süren mürşide karşı bir sitemleri varsa? “erkân” yol içerisinde sürülür. Bunu söyleyenler sözlerine yol eri olmadıklarını ifade ederek başlamışlardır.

               Kendi İfadelerinde yer bulan, “Toplumu inancımıza aykırı söylemlerle zehirleyerek, Ali’siz haricilerin nihai hedeflerine yani yeni bir dine ulaştırmak istedikleri açıktır” bu sözle kimin kimi nasıl zehirlediklerini görmezler mi? Duymazlar mı? II. Mahmut döneminde (1826) Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla beraber,  Alevi köylerine, dergâhlarına, tekke, türbelerine zorunlu cami yapılıp toplumu değiştirme, dönüştürme yoluna gidildiği görülmek istenilmemektedir. Hariciler diye itham edilen bugünün edep, erkân, yol süren Canlarına karşı söylenecek en anlamsız bir sözdür. Haricîlik, bir tarafta Ali taraftarı diğer tarafta Muaviye, üçüncü bir yapıda hariciler. Mürşidimiz Veliyettin Hürrem Ulusoy  “Hak, Muhammet, Ali”  diyenlerdendir. Ali taraftarı olduğu açıkça ortada durmaktadır. Yürüttüğü hizmet postu tehdit edilmekte, ayar verilmeye çalışılmaktadır. Bizler yol hizmet erleri olarak mürşidimiz Veliyettin Ulusoy’la beraber yolu sürmekteyiz. Ayrıca bu bildiride imzası bulunanlardan bazıları bir zamanlar Alevi örgütlerinin yapısında olup, çıkarları için bu yapıdan ayrılarak haricilik yapmış olmuyor mu?

         Mürşidimizin ifade ettiği “komşu inanç” kavramı açık ve nettir. Bizim gibi yol erkân sürmeyen toplulukların tümü kast edilmektedir.  Bunu söyleyenler, diyanetin söylemini yerine getiriyor, kendilerini bu yapının içerisinde görüyorlarsa, onlar yerini bulmuştur demektir. Bizler,

Biz müftü bilmeyiz, fetva bilmeyiz

Kil-ı kal bilmeyiz, ifta bilmeyiz

Hakikat şehrinde hata bilmeyiz

Şah-ı merdan gibi Âlimiz vardır.

           Bildiride imzası(?) bulunan “ocakzadeler”  bugünden yarını gören, söylenmedik sözden anlam çıkartan, “Alevilik İslam değildir, demek istiyor.” diyerek bir başka anlam yüklemeye çalışmıştır. O zaman şunu söylemek gerek,

7 Kasım 656 tarihinde Ali Efendimizin karşısında CemelSavaşı yapanlar,

Ali’yi hançerletenler, hançerleyen

İmam Hasan’a zehir içirtenler, içirenler

10 Ekim 680 tarihinde İmam Hüseyin’i ve ehlibeyti Kerbela’da günlerce aç susuz bıraktıranlar, bırakanlar

İslam’ım diyenlerdendi. Bugün de bizler bu gibi İslam olmayı kabul etmemekteyiz.

Sözde bildiride imzası(?) bulunan ve kendilerini ocakzadeolarak ifade edenler şunu iyi bilmelidir ki şu anda mürşitlik hizmetini yürüten yol ulumuz,

Tevrat’ı yazabilirim

İncil’i dizebilirim,

Kur’an-ı sezebilirim,

Mademki ben bir insanım.

          dizeleri ile  neye nasıl inandığını ortaya koymaktadır.  Alevilerde arınma, durulma hakkın ve halkın huzurunda, canların razılığı ve rızalığı ile cemlerde yine canların huzurunda  ve yine canlardan talep edilir.  “Kul kuldan razı olmadan hakkın kuldan razı olmadığını bilir.”  bu inançla erkân yürütülür. Anlamadığın bir dilde okunacak Yasin-i Şerif, Fatiha hakka yürüyen cana karşı bir görev değildir. Sağ iken canların anladığı bir dilde okudukları Yasin-i Şerif, Viraniyorumuyla Fatiha’nın daha anlamlı bir hal aldığının bilincindeyiz, okumaktayız. Ali’nin Kuran-ı Natık olduğunun farkındayız, inanmaktayız…

Bismillahı bilmeyen faki

Fatiha’yı okusa imam olamaz

El hem Muhammet’tir, dülillah Ali’dir.

İkisini bilmeyen hakkı bulamaz”

Diyenlerdeniz.

              Hakkın yolunu kaybedip  halka nifak tohumları ekerek, yargısız ithamlarda bulunmak can olana yakışmaz. Mürşidimizin dediği gibi “Yetmiş iki millete bir nazarla bak.”  dostluğu, barışı kardeşliği en önemlisi sevgiyi hâkim kılmak bizim asli görevimizdir. Karadeniz bölgesinde Hak bildiğimiz yolda edep, erkan, yol yürüten yol hizmetçileri olarak mürşidimiz Veliyettin Ulusoy ile beraberiz. Beraber olmaya da devam edeceğiz. “Yol cümleden uludur.” bilgisi ve bilinciyle,

Erenler cemine her can giremez

Edep erkân yol olmayınca

Her kamberim diyen kamber olamaz

Bükülü kemendi dal olmayınca.

Deyişiyle yola can baş koyanlara aşk ola.

 

Karadeniz Bölgesinde Hizmet Yürüten Ocak Dedeleri Ve Kurumlar: 24/05/2021

Muharrem ERKAN​​​Hıdır Abdal Ocak Dedesi
Adı Güzel ERBAŞ    ​​​​Söylemezoğlu Ocak Dedesi
Nurettin AKSOY     ​​​Hacı Bektaş Ocak Dedesi
Şafak COŞKUN       ​​​​​​​Keçeci Baba Ocak Dedesi(Ali Pir Civan)
Veli YÜKSEL            ​​​Keçeci baba Ocak Dedesi
Hüseyin SOLMAZ                                 ​​​İmam Rıza Ocak Dedesi
Seydi Rıza KABADAYI                        ​​​   Ali Baba Ocak Dedesi
Cem Sultan ERMİŞ                               İlyas Baba Ocak Dedesi
Turan ŞAHİN                                         Kul Himmet Ocak Dedesi
Haydar CAN                                          ​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi
Sadık BAŞ                                              Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi
Ali BAŞ                                                   Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi
Abbas ULUSOY                                     ​Hızır Sultan Samut Ocak Dedesi
Şahin POLAT                                        ​Sarısaltık Ocak Dedesi
Garip AYGÜN                                    ​  Şıh Çoban  Ocak Dedesi
Enver GÜL                                          ​  Gül Ali Ocak Dedesi
Cafer KAYA                                          ​Kemalli Ocak Dedesi
Aslan GÖKALP                                   ​​​Ali Baba Ocak Dedesi
Ali RIZA AYKUT                                  ​​​Pir Sultan Ocak Dedesi
Satılmış AYKUT                                    ​Pir Sultan Ocak Dedesi
Hüseyin (Avni) ÖZTÜRK                   ​​​Güvenç Abdal Ocak Dedesi
Hüdai GÖKTEPE                                   ​​​Ordu Gürgentepe Güvenç Abdal Ocak Dedesi
Emrah ÇOLAK                                         ​Güvenç Abdal Ocak Dedesi
Seydi ASLAN                                          ​Eraslan Ocak Dedesi
Yaşar NERGİZ                                         Hubyar Sultan Ocak Dedesi
Ahmet TUĞSEL                                      ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi
Veli HANÇER                                           ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi
İbrahim YAŞAR                                       ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi
Veli Can ÇELEBİ                                      ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi
Hüseyin YILDIZ                                          ​Ağlarcı İbrahim Ocak Dedesi
Rıza PİRDOĞAN                                       ​Şah İbrahim Ocak Dedesi
Veli NEFESOĞLU                                      ​Kudviddin Haydar Ocak Dedesi
Ali Ekber ERDEM                                     ​Yağmur Ocak Dedesi
Satılmış ÖZCAN                                        ​Hüsem Ganişah Ocak Dedesi
Hasgül ASLAN                                          ​Seyit Ali Sultan Ocak Dedesi
Ali BAL                                                    Ergonaş Baba Ocak Dedesi 

 

KURUMSAL YAPILAR

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı                      ​​​Muharrem ERKAN
Tokat Kalender Çelebi Derneği Genel Başkanı                                 ​​ ​​​​Muharrem ERKAN
Amasya Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı     ​​Ahmet ÇELEBİ
Pir Sultan Kültür Derneği Tokat Şube Başkanı                 ​                  ​ ​​Muharrem ERKAN
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kocacık Şube Başkanı                    ​ ​Durmuş DELEN
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yol Konak Şube Başkanı                ​ ​​Alim GARİPOĞLU
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Almus Şube Başkanı                        ​​​Hüseyin YÜCEL
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Taşlı Çiftlik Şube Başkanı           ​    ​ ​Aykut POLAT
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Turhal Şube Başkanı                        ​​​Cengiz KUL
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kale Ardı Şube Başkanı                   ​​Seyfettin ŞAHİN
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Başkanı                     ​​Cem Sultan ERMİŞ
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı                         ​​Necati KÖSE
Alevi Kültür Derneği Aktepe Şube Başkanı                                           ​​Kemal ÇOPUR
Alevi Kültür Derneği Zile Şube Başkanı                                                 ​​Selahattin ERDEN
Alevi Kültür Derneği Ordu Şube Başkanı                                               ​​Hasan YILMAZ
Fatsa Alevi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı                                 ​​Birol TUTKAN
Ünye Alevi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı                                 ​​Yüksel BEŞLİ
Amasya Merzifon Piri Baba Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı    ​​Cengiz DOĞMUŞ
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şube Başkanı          ​ Hasan GÜVENÇ
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gümüşhacıköy Şube Başkanı  ​​Ali Naki BAHAR
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı             ​​​Nurettin AKSOY
Amasya Gümüşhacıköy Ali Pir Civan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı​ ​İbrahim CESUR
Amasya Gümüşhacıköy İmirler Köyü Niyaz Baba Kültür Dayanışma   Derneği​       İlhan TEKCAM
Çorum Alevi Kültür Merkezi                                                                        ​​​​  Nurettin AKSOY
Amasya Merzifon Rumi Hoca Kültür Derneği Başkanı            Serdar AYDOĞDU
Keçeci köyü Cem Evi                                                                                    ​  Cafer pehlivan
Amasya Merzifon Sıtkı Baba Derneği Başkanı                            Cemal ZENGİN
Samsun Lâdik Mehmet Tahir Efendi Derneği Başkanı           Seydi Rıza KABADAYI
Trabzon Akçaabat Eski Köyü Mahallesi Derneği Başkanı​​                    Yaşar BAYIR
Samsun Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı​​​​                                 Yücel ÖZTÜRK
Amasya Merzifon Dikilitaş Kültür Derneği Başkanı                                ​​Müntahip KONUK
Çorum Osmancık Koyun Baba Kültür Derneği Başkanı                  Satılmış ÖZCAN

 

Etiketler:

EN SON HABERLER

© 2020 İkrar Haber Ajansı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.